جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
از زمان آغاز فعالیت‌های شرکت اشکان زیست دارو جهت انجام مربوط کنترل کیفی و سنتز محصولات و مستندات کیفی مربوط به اخذ مجوزهای سازمان تصمیم به عقد قرارداد با آزمایشگاه همکار نموده است. این واحد، آزمایشگاه همکار اداره آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای چهار فضای آزمایشگاهی مجزا به شرح ذیل می باشد:
آزمایشگاه کنترل دستگاهی، کنترل فیزیکوشیمیایی، کنترل میکروبی و تحقیقات کنترل کیفیت که به تناسب آزمون هایی که در هر یک از آزمایشگاه ها انجام می شود، تجهیزات به روزی در آن‌ها مستقر می باشد.
نظر به نمونه های ارسالی محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی شرکت‌ها، ماموریت گروه تحقیقات کنترل کیفیت این شرکت توسعه و طراحی، پیاده سازی و معتبرسازی متدهایی جدید و مطابق با استاندارهای جهانی برای آنالیز محصولات در نظر گرفته شده است..

خدمات قابل ارائه:
• انجام تست‌‍‌های مختلف میکروبی
• انجام تست استرلیتی
• انجام تست های فیزیکی و شیمیایی
• انجام تست های دستگاهی

fa_IRPersian