جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تولید

تولید
واحد تولید شرکت اشکان زیست دارو فعالیت خود را در راستای تبدیل دانش به ثروت آغاز نموده است. ماموریت این واحد تولید محصولات و بومی سازی فناوری آن‌ها برای شرکت های متقاضی می باشد. بر این اساس این واحد همواره سعی داشته با ارائه خدمات به صاحبان صنعت بر اساس استانداردهای بین المللی و اصول GMP محصولاتی را باکیفیت ایده آل جهانی تولید کنند تا بتواند مرزهای ورود به بازارهای رقابتی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در حوزه محصولات داروئی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بگشاید.

خدمات قابل ارائه:
• تولید قراردادی دارو و مکمل انسانی
• تولید قراردادی دارو و مکمل دامی
• تولید قراردادی آرایشی و بهداشتی
• تولید قراردادی تجهیزات پزشکی
• بی نیازسازی کشور به واردات این محصولات
• ایجاد دانش فنی داروهای تحت کنترل
• اخذ GMP سایت تولید داروهای تحت کنترل
• مشاوره در خصوص دانش فنی سنتز داروها

fa_IRPersian