تولید
واحد تولید شرکت اشکان زیست دارو فعالیت خود را در راستای تبدیل دانش به ثروت آغاز نموده است. ماموریت این واحد تولید محصولات و بومی سازی فناوری آن‌ها برای شرکت های متقاضی می باشد. بر این اساس این واحد همواره سعی داشته با ارائه خدمات به صاحبان صنعت بر اساس استانداردهای بین المللی و اصول GMP محصولاتی را باکیفیت ایده آل جهانی تولید کنند تا بتواند مرزهای ورود به بازارهای رقابتی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در حوزه محصولات داروئی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بگشاید.

خدمات قابل ارائه:
• تولید قراردادی دارو و مکمل انسانی
• تولید قراردادی دارو و مکمل دامی
• تولید قراردادی آرایشی و بهداشتی
• تولید قراردادی تجهیزات پزشکی
• بی نیازسازی کشور به واردات این محصولات
• ایجاد دانش فنی داروهای تحت کنترل
• اخذ GMP سایت تولید داروهای تحت کنترل
• مشاوره در خصوص دانش فنی سنتز داروها