جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تولید قرار دادی

فعالیت صنایع از بخش های مختلفی تشکیل شده است.در صنعت دارو پس از ارزیابی و یافتن نیاز بازار و تهیه دانش فنی و فرموله کردن دارو به اخذ مجوزهای لازم پرداخته و به تامین مواد اولیه می پردازند.حال به مرحله تولید می رسیم گاه سرمایه گذاران بسته به تولید دارو با شکل داروئی مختلف بسته به نیازشان انتخاب میکنند که از ظرفیت خالی تولیدی سایر کارخانه ها استفاده نمایند.
نکته قابل تامل انتخاب شرکت همکار می باشد چرا که تنها وجود ظرفیت خالی تولید ملاک نیست بلکه شرکت میزبان باید واجد شرایط از لحاظ ضوابط سازمان غذاو دارو جهت تولید قراردادی باشد که دسترسی به این شرایط مستلزم وقت و هزینه است
این در حالی است که اشکان زیست دارو با آگاهی کامل از فعالیت شرکت های فعال و داشتن تعاملات پیوسته می تواند مسیر را برای انجام تولید قراردادی سرمایه گذاران این حوزه تسهیل نماید. و باداشتن نیروهای باتجربه و متبحر روند نظارت بر این فرایند را به عهده گیرد.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.

fa_IRPersian