جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تدوین SOP

فعالیت‌های مختلف در یک شرکت داروسازی، باید با دقت بسیار زیاد انجام شود تا نه تنها محصولی با کیفیت تولید شود بلکه این فرایند بارها و بارها قابل تکرار باشد و حتی اگر اشتباهی صورت گرفت قابل پیگری باشد.
بنابراین باید در شرکت های داروئی در حوزه مدیریت دانش به ساماندهی اذهان و مستندات پرداخته شود چرا که در این شرکت‌ها برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و به حداقل رساندن خطا، دستورالعمل‌هایی به نام standard operating procedure یا SOP را تعریف کرده‌اند. به همین دلیل است که SOP پاشنه‌ی آشیل صنایع داروسازی موفق به شمار می‌رود زیرا بدون مستندسازی دچار اختلال در سیستم نظامندشان خواهند شد. لذا مدیریت دانش متمرکز بر اهداف و راهبردهایی است که فعالیت‌های دانشی را بهبود دهد.
حال ممکن است این تصور حاصل شود که ممکن است رعایت دستورالعمل‌ها در بخش تولید کافی است و نیازی نیست به بخش‌های دیگر بسط پیدا کند. اما در نظر داشته باشید که فعالیت‌ تمام بخش‌های مختلف یک شرکت به هم وابسته‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت محصول نهایی ایفا می‌کنند؛ در نتیجه ضروری است که فعالیت بخش‌های مختلف یک شرکت بر اساس SOP استاندارد شده باشند. به عنوان مثال تعدادی SOP از جنبه‌های مختلف یک شرکت داروسازی به شرح زیر است:
SOP های فرایند مدیریت دانش
SOP های فرایند تضمین کیفیت
SOP های فرایند کنترل کیفیت
SOP های فرایند برنامه ریزی و انبار
SOP های فرایند بازرگانی
SOP های فرایند فنی و مهندسی
و…
اشکان زیست دارو با توجه به بهره مندی از افراد با تجربه در صنعت داروسازی در تیم خود و تسلط به فرایندهای جاری در شرکت های داروئی قادر به انجام امور مستندات شرکت های داروئی می باشد
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.

fa_IRPersian