داروهای زیادی وجود دارند که هنوز در کشور تولید نمی‌شوند، اما ظرفیت تولید آن‌ها با بهره‌گیری از پتانسیل‌های محققان داخلی وجود دارد و بسیاری از این داروها را می‌توان با مهندسی معکوس در داخل کشور تولید کرد بنابراین با تحقیق و توسعه در زمینه داروهای نوین، داروهای ژنریک و انجام مهندسی معکوس محصولات و فرآیندها می توان آن ها را بومی سازی نمود.بنابراین هدف این شرکت در بخش مهندسی معکوس با توجه به نیازهای تکنولوژیک و در نظر گرفتن اهداف استراتژیک می تواند شامل:
دفاع، حمایت و گسترش تجارت موجود یا هدایت به سمت تجارت جدید باشند. همچنین گسترش و تحقق توانایی های تکنولوژی و فرایندسازی از دیگر اهداف این بخش می باشد.‏ تمام این موارد اهمیت ویژه متد مهندسی معکوس در تغییر و تحولات صنعت کشور، بقای شرکت ها و سود دهی بلند مدت آنها را مشخص می کند.
بنابراین جهت اعتلای صنعت دارو با تکیه بر دانش و مهارت اشکان زیست دارو می توان در کنار رفع نیازهای حوزه بهداشت و سلامت به توسعه و پیشرفت صنعت دارو و صنایع وابسته آن نیز کمک کرد.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.