جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انتقال تکنولوژی محصولات انحصاری

انتقال تکنولوژی فرآیندی است که دریافت کننده دانش را قادر می سازد که منطبق با دریافت اسناد و مدارک ، محصولی با کیفیت مشابه و حتی بهتر از انتقال دهنده دانش ، تولید نماید. این امر نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی انتقال دهنده دانش و همچنین ارائه تمام اسناد فنی و مرتبط به محصول از سوی آنها می باشد.
از این رو یکی از فعالیت شرکت اشکان زیست دارو انتقال تکنولوژی می باشد. این توانایی با توجه به ارتباط گسترده این مجموعه با شرکت های تامین کننده تکنولوژی در خارج از کشور و متخصصین و تیم های تحقیق و توسعه داخلی میسر گردیده است
از طرفی با توجه به هزینه‌های بالایی که برای تامین برخی دارو‌ها مورد نیاز می باشد می توان با تکیه بر انتقال دانش و تکنولوژی به تولید آن ها پرداخت که خوشبختانه اشکان زیست دارو در ارائه این خدمت به صاحبان سرمایه در این حوزه پیشگام بوده است.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.

fa_IRPersian