جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه نقش کلیدی در تولید دانش و فناوری ایفا میکند بنابراین سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این زمینه، برای حفـظ و تداوم مزیت رقابتی حائز اهمیت است. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به طور معمول واردکننده فناوریهای پیشرفته از کشورهای توسعه یافته هستند و از طرفی در طول سالهای اخیر تأمین نیازهای مراقبت بهداشت و سلامت با موانع جدیدی از جمله هزینه بالای داروها و الزامات جدید تجارت بین المللی رو به رو شده است در نتیجه این مسـئله شرکت اشکان زیست دارو را برآن داشت تا با گسترش تحقیق و توسعه داخلی به ارائه خدمات به صاحبان سرمایه صنعت دارو نماید و با توجه به نیاز روز افزون و فضای خالی تحقیق و توسعه بابی جدید به روی این صنعت باز نماید.
حوزه های فعالیت اشکان زیست دارو در زمینه تحقیق و توسعه داروهای نوین، داروهای ژنریک و مهندسی معکوس محصولات و فرآیندها می باشد.بنابراین هدف این شرکت در بخش تحقیق و توسعه با توجه به نیازهای تکنولوژیک و در نظر گرفتن اهداف استراتژیک می تواند شامل:
دفاع، حمایت و گسترش تجارت موجود باشند یا هدایت به سمت تجارت جدید باشند. همچنین گسترش و تحقیق توانایی های تکنولوژی از دیگر اهداف بخش تحقیق و توسعه است.‏ تمام این موارد اهمیت ویژه تحقیق و توسعه در تغییر و تحولات صنعت کشور، بقای شرکت ها و سود دهی بلند مدت آن را مشخص می کند.
بنابراین جهت اعتلای صنعت دارو با تکیه بر دانش و مهارت این شرکت می توان در کنار رفع نیازهای حوزه بهداشت و سلامت به توسعه و پیشرفت صنایع داروئی کشور نیز کمک کرد.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.

fa_IRPersian