مندرجات روی بسته‌بندی فرآورده‌های دارویی، آرایشی و بهداشتی و اقلام بالک، اعم ازتولید داخل و واردات همچنین تجهیزات پزشکی باید بر اساس ضوابطی باشد که مصوب سازمان غذا و دارو می باشد.که ضوابط شامل:
تعداد واحد در بسته‌بندی
نام فرآورده دارویی
مقدار ماده/مواد موثره
تعداد، وزن و حجم بسته بندی
شکل دارویی (dosage Form)
ترکیبات
شناسه‌های رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت:
نام صاحب پروانه دارو
شرایط نگهداری
فضای مربوط به دستورمصرف
کیفیت بسته‌بندی
می باشد. تیم اشکان زیست دارو با در اختیار داشتن نیروی ماهر گرافیست که دارای تسلط به این ضوابط می باشد درصدد جلب رضایت صاحبان این صنعت برآمده است.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.