تحقیق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه از زمان آغاز تاسیس شرکت شروع به فعالیت نموده است و به دنبال رشد بنیادین صنعت تولید دارو راه اندازی شد و همچنانکه انتظار می‌رود، مشغول تحقیق و انجام مطالعات پیش فرمولاسیون، فرمولاسیون و ایجاد دانش فنی تبدیل برخی مواد موثره و اولیه تولیدی شرکت به محصول نهایی دارویی طبق استانداردهای بین المللی می‌باشد. بومی سازی دانش فنی تولید داروهای استراتژیک و بومی‌سازی تولید آن ها با تکنولوژی‌های جدید و بهینه از دیگر ماموریت‌های این واحد محسوب می‌شود.
این بخش یکی از واحدهای مهم شرکت محسوب می شود که با بهره گیری و استفاده از دانش و مهارت نیروهای متخصص ، متعهد و مجرب مبتنی بر توسعه فناوری و بهینه سازی و بهره برداری از امکانات موجود برای ساخت داروهای مورد نیاز جامعه با کیفیت بالا ، افزایش بهره وری از طریق بهبود مستمر فرایندها و تبدیل دانش فنی به ثروت موفق به انجام شده است.

خدمات قابل ارائه:
• انجام پروژه های فرمولاسیون دارو و مکمل انسانی
• انجام پروژه های فرمولاسیون دارو و مکمل دامی
• انجام پروژه های فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی
• سنتز داروها در مقیاس آزمایشگاهی و توسعه آن در مقیاس تولید
• ارائه مشاوره در برطرف کردن مشکلات خط تولید و توسعه راه حل های فنی
• انتقال دانش فنی ایجاد شده به شرکت های دارویی جهت تولید
• ارائه سرویس های تئوری جهت انتخاب و توسعه ترکیبات دارویی