جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بازرگانی

بازرگانی
واحد بازرگانی به عنوان قلب تپنده شرکت ها، مأموریت دارد تا با شناخت و آگاهی از شرایط محیطی و محاطی، بازار مطمئن و سودمندی برای آن ها ایجاد نماید.اشکان زیست دارو با تهیه و تدوین پیشنهادات، زمینه را برای عقد قراردادهای کاری جدید و مشارکت‌ فراهم نموده است.اهمیت واحد بازرگانی از آن رو نمایان می گردد که اگر حتی تمام شرایط برای تولید اعم از امکانات ساختاری مانند ساختمان و تجهیزات گرفته تا پرسنل آموزش دیده فراهم باشد اما اگر تامین کننده حاذقی وجود نداشته باشد گویی حلقه این زنجیره مفقود شده است و کل فرایند شکل نخواهد گرفت.نقش اساسی بازرگانی و تامین کننده ها در صنعت دارو در تهیه مواد اولیه باکیفیت می باشد چرا که کل کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تاثیر مستقیم در تصاحب بازار و یا شکست پروژه خواهد داشت.
خدمات قابل ارائه:
• شناسایی تامین کننده های بالقوه داروئی
• شناسایی تامین کننده های بالقوه آریشی و بهداشتی
• شناسایی تامین کننده های بالقوه تجهیزات پزشکی
• برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های ترویج و توسعه تامین کنندگان
• مکاتبه با شرکت های معتبر داخلی و خارجی و ورود به لیست تامین کنندگان مورد تایید سازمان
• بررسی و تحلیل تامین کنندگان از دیدگاه قیمت، خدمات رسانی، زمان و…

fa_IRPersian